Word donateur

U kunt ook donateur worden van stichting Keti Utulie. Op deze manier levert u een structurele bijdrage aan het naar school gaan van de kinderen. Dankzij vaste inkomsten kan stichting Keti Utulie continuïteit van de schooltijd van minsten 3 kinderen van Blessed Camp waarborgen. Donateurs zijn dus onmisbaar voor onze stichting. Als u wilt kunt u dit laten weten door te mailen naar: info@keti-utulie.nl

Een gift is natuurlijk altijd welkom. Deze kunt u overmaken naar rekening NL13ABNA0247648795, t.n.v. Stichting Keti Utulie.

Stichting Keti Utulie is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ). Dit betekent dat bepaalde giften die aan de stichting worden gedaan (deels) aftrekbaar zijn.

Namens de kinderen in Blessed Camp alvast hartelijk dank!

jongen

Reacties zijn gesloten.