Het bestuur

Het bestuur

Voorzitter met in Blessed CampHet bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een gewoon lid. De bestuursleden krijgen hiervoor geen beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd. De bestuursleden zijn:
• Henk Tennekes, voorzitter
• Kees Komen, secretaris
• Joan van Aalst, penningmeester

Gedragscode
Het bestuur draagt integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, en de aanschaf van sommige producten etc. kunnen in aanmerking komen voor rekening van de stichting.

Financieel jaarverslag
Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 april verschijnen.

Reacties zijn gesloten.