Blessed Camp

Blessed Camp

Stichting Keti Utulie is opgezet met het idee om kinderen binnen de leprakolonie ‘Blessed Camp’ een kans op een betere toekomst te geven, door ze naar school te laten gaan en de leefomstandigheden te verbeteren.

Blessed Camp is een oude leprakolonie en ligt in het dorp Msambweni, ten zuiden van de havenstad Mombassa, wat door de lokale bewoners zelf “Blessed Camp” wordt genoemd. Twee generaties geleden stond er midden in dit dorp een ziekenhuis dat mensen met de ziekte Lepra behandelde, een ziekte die helaas nog steeds voorkomt in Kenia.

Door het stigma dat in Kenia op deze ziekte rust, werden mensen met deze ziekte veelal verbannen en verstoten uit de samenleving, omdat men dacht dat ze behekst, vervloekt, of betoverd waren. Een gevolg hiervan is dat deze mensen geen kans hebben op een baan en een inkomen en hierdoor vaak van heel weinig moeten leven. Ze moeten vaak bedelen. Hierdoor behoren ze tot de armste bevolkingsgroepen op de wereld.

Hoewel de kinderen en kleinkinderen van deze groep mensen deze ziekte niet hebben, werden deze kinderen niet geaccepteerd op scholen in de buurt, vanwege het stigma dat nog steeds op deze gemeenschap rust.

Blessed Camp klasEen van de doelen van onze directe projectpartner Action Ministry Kenya is dan ook het stigma van deze groep mensen te doorbreken en te zorgen dat de kinderen naar school kunnen, toegang tot medische faciliteiten en een zelfvoorzienend bestaan kunnen krijgen.
Door een groep kinderen naar een particuliere school te laten gaan, waar ze gelukkig wel geaccepteerd werden, konden andere scholen en mensen uit de buurt zien dat deze kinderen niet vervloekt of behekst waren en net als ieder ander kind zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat nu een groot deel van de kinderen uit het dorp ook zijn toegelaten op overheidsscholen in de buurt.

Stichting Keti Utulie sponsort een aantal kinderen die naar een particuliere school gaan en probeert hiermee het stigma wat rust op de kinderen van de gemeenschap te doorbreken.

Daarnaast sponsort Keti Utulie de medische kliniek die Action Ministry daar heeft gevestigd. Deze kliniek geeft de ex-lepra patiënten de mogelijkheid om gratis hun wonden te laten verbinden. Ook kan iedere inwoner van Blessed Camp gratis voor een consult naar de kliniek.
Als laatste worden de kinderen uit deze gemeenschap twee keer per week gecontroleerd op Jiggers (zandvlooien).

Reacties zijn gesloten.