Doelstelling

Keti Utulie KeniaDoelstelling Stichting Keti Utulie.

Stichting Keti Utulie is een organisatie die samenwerkt met de Keniaanse stichting Action Ministry die mensen in lepra dorp Blessed Camp in Msambweni, Kenia helpt.

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs en op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van een ieder, waaronder inbegrepen voeding, kleding, geneeskundige verzorging en huisvesting. Helaas is goed onderwijs in Kenia niet voor iedereen toegankelijk.

Wij proberen op kleine schaal minderbedeelde kinderen naar school / kostschool te laten gaan en anderen een steun in de rug te geven, zodat ook zij een kans hebben op een menswaardig bestaan.We willen goed onderwijs voor kansarme kinderen mogelijk maken, omdat we geloven dat onderwijs de vicieuze armoedecirkel kan doorbreken. Een kind dat goed onderwijs heeft gevolgd heeft later meer kans op een betaalde baan, zeker in Kenia. Daarom vinden we het belangrijk kinderen naar school te laten gaan, waardoor zij meer kans hebben op een betere toekomst en later anderen in het lepra dorp kunnen steunen.

Ons doel is minimaal drie kinderen uit lepra dorp Blessed camp in Kenia naar school te laten gaan en we hopen dat er in de toekomst meer zullen volgen. Een meisje mag op kosten van de stichting naar een gewone school. Zij krijgt elke dag een maaltijd, drie schooluniformen per jaar, schoenen en wij betalen haar schoolgeld en reiskosten. Twee andere kinderen mogen op onze kosten naar een kostschool. Hun ouders zijn niet in staat voor hen te zorgen.

Een van de kinderen die wij sponsoren komt uit een groot en arm gezin. Om te voorkomen dat dit gezin uit hun hutje gezet wordt, omdat de huur niet kan worden betaald krijgt de moeder elke maand een bijdrage van ons. Hierdoor krijgen haar 5 kinderen minstens een keer per dag een maaltijd en hebben ze een dak boven hun hoofd. We betalen dit bedrag zolang het meisje naar school gaat of tot de ouders zelf genoeg verdienen om van rond te komen.

Wij willen iedereen in het lepra dorp eerste Kerstdag een maaltijd geven. De medische post in de gemeenschap krijgt een financiële bijdrage voor het kopen van medicijnen en verbandmiddelen.

Reacties zijn gesloten.