Financieel overzicht 2021

Terug naar overzichtspagina

 

 

Financieel overzicht 2021

 

jaarverslag 2021 TOELICHTING

De exploitatie
Het jaar 2021 sluit met een voordelig saldo van € 5.229,80. Dat “voordeel” wordt veroorzaakt doordat in december nog geen schoolgelden konden worden overgemaakt vanwege gesloten scholen in Kenya. Naar Kenya is totaal overgemaakt € 2.546,10, welk bedrag omvat een jaarsalaris van een leerkracht, een ziekenhuisrekening en één voor het lepradorp. De kosten van de stichting zelf bedragen in totaal 4.349,21 euro. Deze kosten worden gemaakt om de doelstelling van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Verkopen
Ondanks corona zijn de verkopen in 2021 toegenomen, dankzij de onstuitbare inzet van de voorzitter van de stichting.

Giften
De giften blijven binnenstromen en nemen jaarlijks toe.

Balans
De hoogte van het balanstotaal van €12.447,67 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door dat voor 2022 nog geen schoolgelden konden worden overgemaakt. Wel is als nog verschuldigd op de balans daarvoor een voorlopig te verwachten bedrag van €3.623,05 opgenomen. Mocht dit bedrag blijken te laag te zijn, dan kan dat worden aangevuld de algemene reserve van €2.724,62. De stichting verzorgt de opleiding van 8 kinderen. Om de continuïteit van de opleidingen van deze kinderen te kunnen garanderen, ook in moeilijke tijden van de stichting, zoals het sterk teruglopen van verkopen en/of giften of een door omstandigheden mogelijke liquidatie van de stichting, is een bestemmingsreserve gevormd. In deze reserve is € 750,- per kind, totaal € 6.000,- gestort. Deze bestemmingsreserve wordt beschouwd als een morele verplichting naar de toekomst van deze kinderen.

Reacties zijn gesloten.