Beleidsplan 2023

Terug naar overzichtspagina

 

 

 

Beleidsplan 2023 – 2025

 

De kinderen van Blessed Camp
Het motto van Stichting Keti Utulie is: Voor onderwijs en een beter leven.

Stichting Keti Utulie is een organisatie die samenwerkt met de Keniaanse stichting Action Ministry die mensen in lepra dorp Blessed Camp in Msambweni, Kenia helpt.

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs en op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van een ieder. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen voldoende voeding, kleding, geneeskundige verzorging en huisvesting heeft. Helaas is goed onderwijs in Kenia niet voor iedereen toegankelijk.

Wij proberen op kleine schaal minderbedeelde kinderen naar school / kostschool te laten gaan en anderen een steun in de rug te geven, zodat ook zij een kans hebben op een menswaardig bestaan.
We willen goed onderwijs voor kansarme kinderen mogelijk maken, omdat we geloven dat onderwijs de vicieuze armoedecirkel kan doorbreken. Een kind dat goed onderwijs heeft gevolgd heeft later meer kans op een betaalde baan, zeker in Kenia. Daarom vinden we het belangrijk kinderen naar school te laten gaan, waardoor zij meer kans hebben op een betere toekomst en later anderen in het lepra dorp kunnen steunen.

Ons doel is zo veel mogelijk kinderen uit lepra dorp Blessed Camp in Kenia naar school te laten gaan en we hopen dat er in de toekomst meer zullen volgen.

Een kind dat op onze kosten naar school gaat mag de opleiding die het op dat moment volgt ook afmaken. Met een opleiding kan worden bedoeld een lagere school opleiding, een middelbare school opleiding of een vervolg opleiding. Aan het einde van iedere opleiding volgt iedere keer een nieuw meetmoment waarbij gekeken wordt naar de haalbaarheid van het toestaan van de volgende opleiding.

De stichting zal, indien er financiële middelen resteren nadat aan alle lopende verplichtingen is voldaan, bezien in hoeverre met dit geld aan nieuwe kinderen een opleidingstraject kan worden aangeboden (zie ook bestemmingsreserve). Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor ook andere bestedingen te doen welke het leven voor de gemeenschap in Kenia kunnen verbeteren.
Het kan een eenmalige uitgave zijn, zoals het verzorgen van (kerst)maaltijden of het kopen van medicijnen en verbandmiddelen voor de bewoners van het lepra dorp. Het bestuur kan ook besluiten tot het financieren van een extra leerkracht.

Inkomsten
De stichting is voor een groot deel afhankelijk van de activiteiten en verkopen van en door de voorzitter. De zelfgemaakte meditatiebankjes vormen nog steeds een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast zien we wel steeds meer inkomsten uit verkopen van artikelen die door de stichting worden ingekocht, soms lokaal in Afrika en Azië soms ook in Nederland. Het is een van de speerpunten van het bestuur om te bezien in hoeverre wij hierbij zo direct mogelijk bij de bron kunnen inkopen, zonder tussenhandelaren. Tevens heeft de stichting een steeds groter wordend aantal donateurs, mede door de promotie activiteiten van de voorzitter. Wij gaan hiermee door en verwachten hier nog veel mooie dingen van.

Salaris leerkracht
De stichting betaalt al enkele jaren het salaris van een extra leerkracht voor de school in Blessed Camp. Hierdoor kunnen er 25 tot 30 kinderen vanaf 3 jaar extra naar school gaan. Deze kinderen krijgen dan behalve onderwijs minstens 1 en vaak 2 maaltijden per dag en hoeven dan niet te werken om hun eten te verdienen. In plaats daarvan mogen ze gewoon lekker de hele dag kind zijn.

Vergoeding leerling die naar een Highschool gaat
De stichting betaalt de extra kosten voor het meisje dat door tussenkomst van ons op een van de beste Highschools in Kenia zit. Het gaat om kosten voor extra boeken, telefoonkosten, spullen voor persoonlijke hygiëne. De huidige sponsor van het meisje betaalt dit niet.
De reiskosten van de moeder van het meisje zullen door de stichting betaald worden. Twee maal per jaar is er verplicht ouderbezoek. De afstand Highschool – lepra dorp is 900 km. Moeder kan de reis niet betalen.

Bestemmingsreserve
De ontstane onzekerheid in de coronaperiode van 2020 tot en met 2022 heeft ons doen besluiten om structureel een bestemmingsreserve te vormen. Dit om de continuïteit van de leerperiode van onze kinderen te bestendigen.

Meditatie- en yogalessen en verkopen
De stichting verkoopt sinds de oprichting zelfgemaakte meditatiebankjes via de webwinkel. Gezien het succes hiervan zullen we dit voor de periode van dit beleidsplan blijven doen. De stichting probeert met zoveel mogelijk mensen die meditatiecursussen geven in contact te komen en via hen onze producten te verkopen. Via bepaalde Facebook groepen wordt vaak reclame gemaakt voor onze producten. Ook krijgen yoga- en meditatieleraren regelmatig verzoeken om onze producten bij hun cursisten aan te bevelen.

Vergoeding verblijfskosten tijden vakanties
Twee weeskinderen die op onze kosten naar een kostschool gaan verblijven tijdens de schoolvakanties bij onze contactpersoon, omdat ze dan niet in school kunnen blijven. De kostschool is dan gesloten. Wij blijven hun verblijfskosten bij de contactpersoon vergoeden zolang dit nodig is, omdat hij onvoldoende financiële middelen heeft om dit zelf te bekostigen.

Financiering extra eten
Wegens de fors gestegen voedselprijzen in Kenia hebben sommigen in Blessed Camp niet meer elke dag te eten. Regelmatig maken wij daarom geld over om ervoor te zorgen dat in ieder geval de kinderen elke dag een maaltijd krijgen.

Meditatiekussens van een school uit Bangladesh
De stichting probeert nog steeds yoga- meditatiekussens van een school in een sloppenwijk in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh te verkopen. De leerlingen van deze school gaan vanaf 16 jaar voor het eerst naar school, krijgen een praktijkopleiding en leren ook lezen, schrijven en rekenen. Na de opleiding krijgen ze een baan bij een bedrijf dat hen niet uitbuit. Ze werken dan ongeveer 8 uren per dag voor een redelijk goed salaris. Door de kussens voor de school te verkopen steunen we de school van stichting Vialisa. De kleine winst die we hierop maken gaat natuurlijk naar de rekening van stichting Keti Utulie.

We hopen dat de komende 3 jaar weer een prachtige en liefdevolle periode voor iedereen en vooral voor de kinderen in Kenia zal worden.

Henk Tennekes
Voorzitter Keti Utulie

Reacties zijn gesloten.