Beleidsplan 2022

Terug naar overzichtspagina

 

 

Beleidsplan 2022

De kinderen van Blessed Camp
Het motto van Stichting keti Utulie is: “Voor onderwijs en een beter leven.”

Stichting Keti Utulie is een organisatie die samenwerkt met de Keniaanse stichting Action Ministry die mensen in lepra dorp Blessed Camp in Msambweni, Kenia helpt.

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs en op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van een ieder. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen voldoende voeding, kleding, geneeskundige verzorging en huisvesting heeft. Helaas is goed onderwijs in Kenia niet voor iedereen toegankelijk.

Wij proberen op kleine schaal minderbedeelde kinderen naar school / kostschool te laten gaan en anderen een steun in de rug te geven, zodat ook zij een kans hebben op een menswaardig bestaan.

We willen goed onderwijs voor kansarme kinderen mogelijk maken, omdat we geloven dat onderwijs de vicieuze armoedecirkel kan doorbreken. Een kind dat goed onderwijs heeft gevolgd heeft later meer kans op een betaalde baan, zeker in Kenia. Daarom vinden we het belangrijk kinderen naar school te laten gaan, waardoor zij meer kans hebben op een betere toekomst en later anderen in het lepra dorp kunnen steunen.

Ons doel is minimaal acht kinderen uit lepra dorp Blessed camp in Kenia naar school te laten gaan en we hopen dat er in de toekomst meer zullen volgen. Een kind dat op onze kosten naar school gaat mag de opleiding die het op dat moment volgt ook afmaken. Met een opleiding kan worden bedoeld een lagere school opleiding, een middelbare school opleiding of een vervolg opleiding. Aan het einde van iedere opleiding volgt iedere keer een nieuw meetmoment waarbij gekeken wordt naar de haalbaarheid van het toestaan van de volgende opleiding.

De stichting zal, indien er financiële middelen resteren nadat aan alle lopende verplichtingen is voldaan, bezien in hoeverre met dit geld aan een nieuw kind een opleidingstraject kan worden aangeboden (zie ook bestemmingsreserve). Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor ook andere bestedingen te doen welke het leven voor de gemeenschap in Kenia kunnen verbeteren. Het kan een eenmalige uitgave zijn, zoals het verzorgen van kerstmaaltijden of het kopen van medicijnen en verbandmiddelen voor de bewoners van het lepra dorp. Het bestuur kan ook besluiten tot het financieren van een extra leerkracht.

Inkomsten
Ook dit jaar is de stichting weer voor een groot deel afhankelijk van de activiteiten en verkopen van en door de voorzitter. De zelfgemaakte meditatiebankjes vormen nog steeds een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast zien we wel steeds meer inkomsten uit verkopen van artikelen die door de stichting worden ingekocht, soms lokaal in Afrika en Azië soms ook in Nederland. Het is een van de speerpunten van het bestuur om dit jaar te bezien in hoeverre wij hierbij zo direct mogelijk bij de bron kunnen inkopen, zonder tussenhandelaren. Tevens heeft de stichting een steeds groter wordend aantal donateurs, mede door de promotie activiteiten van de voorzitter. Wij gaan hiermee door en verwachten hier nog veel mooie dingen van.

Overzicht van de activiteiten van de stichting Keti Utuli in 2022.
Ondanks de Coronacrisis zullen ook dit jaar weer 7 kinderen in het lepra dorp in Msambweni, Kenia, op kosten van Stichting Keti Utulie naar (kost)school gaan. Een kind heeft halverwege dit jaar zijn opleiding afgerond. Hij weet nog niet of hij hierna een vervolgopleiding zal doen of dat hij gaan werken. Dit heeft met de leeftijd te maken. Mochten hij stoppen met school dan mag een ander kind op onze kosten naar school.

Salaris leerkracht
Dit jaar betalen we opnieuw het salaris van een extra leerkracht voor de school in Blessed Camp. Hierdoor kunnen er 25 tot 30 kinderen vanaf 4 jaar extra naar school gaan. Deze kinderen krijgen dan behalve onderwijs minstens 1 en vaak 2 maaltijden per dag en hoeven dan niet te werken om hun eten te verdienen. In plaats daarvan mogen ze gewoon lekker de hele dag kind zijn.

Vergoeding leerling die naar een Highschool gaat
De stichting betaalt de extra kosten voor het meisje dat door tussenkomst van ons op een van de beste Highschools in Kenia zit. Het gaat om kosten voor extra boeken, telefoonkosten, spullen voor persoonlijke hygiëne. De huidige sponsor van het meisje betaalt dit niet. De reiskosten van de moeder van het meisje zullen door de stichting betaald worden. Twee maal per jaar is er verplicht ouderbezoek. De afstand Highschool – lepra dorp is 900 km. Moeder kan de reis niet betalen.

Bestemmingsreserve
De verwachting is dat onze inkomsten uit verkopen en donaties dit jaar helaas misschien iets terug zullen lopen als gevolg van de corona crisis. Er worden waarschijnlijk geen spirituele beurzen georganiseerd waar we onze producten kunnen verkopen. Grote meditatie bijeenkomsten waar we af en toe bij aanwezig mogen zijn om te verkopen zijn dit jaar nog niet gepland. Hierdoor zullen we ook minder mensen ontmoeten die ons eenmalig willen sponsoren of die maandelijks een donatie overmaken. De ontstane onzekerheid in de coronaperiode heeft ons doen besluiten om structureel een bestemmingsreserve te vormen. Dit om de continuïteit van de leerperiode van onze kinderen te bestendigen.

Online lessen en verkopen
De volgende positieve mededeling is dat we sinds kort gelukkig weer meer meditatiebankjes via de webwinkel verkopen. Daarnaast worden nu in plaats van de fysieke bijeenkomsten en spirituele beurzen veel online yoga- en meditatiecursussen georganiseerd. We zullen proberen met zoveel mogelijk mensen die deze cursussen geven in contact te komen en via hen onze producten te verkopen. Via bepaalde Facebook groepen wordt vaak reclame gemaakt voor onze producten. Ook krijgen yoga- en meditatieleraren regelmatig verzoeken om onze producten bij hun cursisten aan te bevelen.

Vergoeding verblijfskosten tijden vakanties
Twee weeskinderen die op onze kosten naar een kostschool gaan verblijven tijdens de schoolvakanties bij onze contactpersoon, omdat ze dan niet in school kunnen blijven. De kostschool is dan gesloten. Wij vergoeden hun verblijfskosten bij de contactpersoon, omdat hij onvoldoende financiële middelen heeft om dit zelf te bekostigen.

Financiering extra eten
Veel bedrijven in Kenia zijn nog steeds regelmatig gesloten vanwege de corona crisis. De dagloners uit het lepra dorp verdienen daardoor niets meer en kunnen dan ook geen eten meer kopen. Bedelaars mogen niet meer bedelen. Het resultaat is dat heel veel mensen soms dagen achtereen niets te eten hebben. Indien mogelijk zullen wij ook dit jaar weer af en toe geld overmaken om de mensen minimaal 1 maaltijd per dag te kunnen geven.

School in sloppenwijk Mombasa
De school in de sloppenwijk in Mombasa krijgt twee of drie keer per jaar een donatie van ons, zodat ze de zwerfkinderen in het weekend van straat mee kunnen nemen naar de school, hen te eten kunnen geven en hen een dagbesteding aan kunnen bieden.

Meditatiekussens van een school uit Bangladesh
Ook dit jaar proberen we weer meer yoga- meditatiekussens van een school in een sloppenwijk in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh te kunnen verkopen. De leerlingen vanaf 16 jaar gaan voor het eerst naar school, krijgen een praktijkopleiding en leren ook lezen, schrijven en rekenen. Na de opleiding krijgen ze een baan bij een bedrijf dat hen niet uitbuit. Ze werken dan ongeveer 8 uren per dag voor een redelijk goed salaris. Door de kussens voor de school te verkopen steunen we de school van stichting Vialisa. We hopen dat dit jaar weer een prachtig en liefdevol jaar voor iedereen en vooral voor de kinderen in Kenia zal worden.

Henk Tennekes
Voorzitter Keti Utulie

Reacties zijn gesloten.