Financieel overzicht 2023

Terug naar overzichtspagina

 

 

 

Financieel overzicht 2023

   

TOELICHTING

De exploitatie
Het jaar 2023 sluit met een nadelig saldo van 2.816,74 euro. Dat ‘nadeel’ wordt veroorzaakt doordat in december nog geen schoolgelden konden worden overgemaakt. Naar Kenya is totaal overgemaakt €13.215,00, in welk bedrag een €7.266,00 aan schoolgelden 2022 en 2023, een jaarsalaris van een leerkracht en een kerstdiner voor het lepradorp.

Verkopen
De verkopen in 2023 zijn stabiel gebleven, dankzij het belangrijke werk van de voorzitter.

Giften
De giften zijn in 2023 jaar aanzienlijk toegenomen ten opzichte van vorige jaren, mede door incidentele giften.

Balans
De hoogte van het balanstotaal bedraagt op 31 december 2023 €12.292,09. Voor 5 kinderen en een universiteitsstudent wordt schoolgeld, daarom is de bestemmingsreserve nu €6.000. Deze bestemmingsreserve wordt beschouwd als een morele verplichting naar de toekomst van deze kinderen. De algemene reserve staat op €6.192,09 en is bedoeld om onvoorziene uitgaven en verliezen op te vangen.

Reacties zijn gesloten.