Financieel overzicht 2022

BELEIDSPLAN 2022 JAARVERSLAG 2022 FINANCIEEL OVERZICHT 2022 OUDERE VERSLAGEN

TOELICHTING

De exploitatie
Het jaar 2022 sluit met een nadelig saldo van €2.079,93. Dat “nadeel” wordt veroorzaakt doordat in december ’21 nog geen schoolgelden konden worden overgemaakt wegens gesloten scholen door corona. Naar Kenya is totaal overgemaakt €9.995,00, welk bedrag omvat €4.000 en €5.105 aan schoolgelden 2021 en 2022, een jaarsalaris van een leerkracht en een kerstdiner voor het lepradorp. Wanneer de schoolgelden 2021 in 2022 in mindering worden gebracht, dan slaat het huidige verlies van €2.079,93 om in een winst van €1.920,07. De kosten van de stichting zelf bedragen in totaal €7.325,98. Deze kosten worden gemaakt om de doelstelling van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Verkopen
De verkopen in 2022 zijn flink toegenomen, dankzij de de grote inzet van de voorzitter van de stichting.

Giften
De giften zijn in dit jaar redelijk constant gebleven.

Balans
De hoogte van het balanstotaal bedraagt op 31 december 2022 €10.327,74 Omdat nu voor 5 kinderen schoolgeld wordt betaald kan de bestemmingsreserve, die was opgebouwd voor 8 kinderen, worden verlaagd naar €3.750. Deze bestemmingsreserve wordt beschouwd als een morele verplichting naar de toekomst van deze kinderen. De verlaging van de bestemmingsreserve gaat naar de algemene reserve en komt daarmee op €6.477,74.

Reacties zijn gesloten.