Beleidsplan 2019

Terug naar overzichtspagina

 

 

Beleidsplan 2019 

Stichting Keti Utulie is een organisatie die samenwerkt met de Keniaanse stichting Action Ministry die mensen in lepra dorp Blessed Camp in Msambweni, Kenia helpt.

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs en op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van een ieder, waaronder inbegrepen voeding, kleding, geneeskundige verzorging en huisvesting. Helaas is goed onderwijs in Kenia niet voor iedereen toegankelijk. Dit kost veel geld. De meeste mensen in het lepra dorp zijn erg arm.

Wij proberen op kleine schaal minderbedeelde kinderen naar school / kostschool te laten gaan en anderen een steun in de rug te geven, zodat ook zij een kans hebben op een menswaardig bestaan. We willen goed onderwijs voor kansarme kinderen mogelijk maken, omdat we geloven dat onderwijs de vicieuze armoedecirkel kan doorbreken. Een kind dat goed onderwijs heeft gevolgd heeft later meer kans op een betaalde baan, zeker in Kenia. Een betaalde baan betekent weer dat andere familieleden onderhouden kunnen worden. Ons doel in 2018 was minimaal drie kinderen uit lepra dorp Blessed camp in Kenia naar school te laten gaan. Een meisje mag op kosten van de stichting naar een gewone school. Zij krijgt elke dag een maaltijd, drie schooluniformen per jaar, schoenen en wij betalen haar schoolgeld en reiskosten. Twee andere kinderen uit het lepra dorp die niet door ouders verzorgd kunnen worden en dus aan hun lot zijn overgelaten mogen op onze kosten naar een kostschool. In 2019 mogen 8 kinderen op onze kosten naar (kost)school. 

Een van de kinderen die wij sponsoren komt uit een groot en arm gezin. Om te voorkomen dat dit gezin uit hun hutje gezet wordt, omdat de huur niet kan worden betaald krijgt de moeder elke maand een bijdrage van ons. Hierdoor krijgen haar 5 kinderen minstens een keer per dag een maaltijd en hebben ze een dak boven hun hoofd. We betalen dit zolang het kind dat wij sponsoren naar school gaat of tot de ouders zelf genoeg verdienen om huur en eten te betalen.

Iedereen in het lepra dorp krijgt op eerste Kerstdag een maaltijd en indien mogelijk krijgt de medische post in de gemeenschap een financiële bijdrage voor het kopen van medicijnen en verbandmiddelen. Een school in een sloppenwijk van Mombasa heeft van Stichting Keti Utulie een aanbetaling gekregen om in 2019 het dak van de school te vernieuwen, zodat de kinderen niet drijfnat worden tijdens een regenbui. Een ingestort gebouwtje van deze school zal op onze kosten opgeknapt worden en kan daarna dienst doen als klaslokaal.

Fondsenwerving  ( ANBI )
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een als algemeen nut beogende instelling (ANBI).Het inzamelen van geld vindt plaats door het verkopen van artikelen die met meditatie en yoga te maken hebben. We maken bijvoorbeeld meditatiebankjes van hout dat we meestal krijgen. Deze bankjes worden verkocht, evenals de zelfgemaakte kussentjes voor op de bankjes. De hele opbrengst hiervan komt ten goede van de stichting.

De sites van heel veel yoga- en meditatiescholen worden nauwlettend in de gaten gehouden. De eigenaren van deze instellingen worden gevraagd onze producten bij hun cursisten te promoten. Ook gaan we naar hun open dagen om onze producten rechtstreeks te verkopen en om te vragen of de bezoekers ons willen steunen.  Tijdens spirituele beurzen en verkoopdagen die buurtcentra organiseren zijn wij aanwezig om onze producten te verkopen en donateurs te werven.

Op 13 januari 2018 waren we aanwezig tijdens een grote spirituele beurs in Goes. De stichting heeft toen redelijk veel meditatiebankjes verkocht. In februari 2018 zijn we door Robert Bridgeman uitgenodigd om in de schouwburg in Zwolle  bankjes en andere artikelen te verkopen en donaties te krijgen. Het was een groot succes. Voor andere retraites en yoga – en meditatie evenementen zullen we ons inschrijven. Tijdens een grote beurs hopen we ongeveer €400,- aan inkomsten te krijgen.

Ook zijn we ingeschreven op facebook pagina’s van spirituele evenementen en promoties. Hierdoor stijgt de vraag naar meditatiebankjes

We vertellen veel over de stichting in de hoop dat mensen een bedrag aan ons willen schenken. Het werven van sponsoren / donateurs is een belangrijk speerpunt. We richten ons ook op het verkrijgen van vaste donateurs en we zullen scholen vragen voor ons een actie, zoals bijvoorbeeld een sponsorloop te organiseren. Natuurlijk worden ook bedrijven gevraagd ons te ondersteunen. Inmiddels zijn we in gesprek met de directie van een school en van een bedrijf om de mogelijkheden van sponsoring te bekijken. Meer scholen zullen we om hulp vragen. Donateurs worden uiteraard op de hoogte gehouden van onze activiteiten. 

In 2019 hopen we weer regelmatig uitgenodigd te worden om onze producten te verkopen. Sponsors blijven van harte welkom.

Henk Tennekes,
Voorzitter Keti Utulie

Reacties zijn gesloten.